Escola Paco Candel

Escola Paco Candel/ en projecte La volumetria de l’edifici respon a la voluntat d’optimitzar els espais respecte la seva orientació, aconseguir el bon funcionament del programa escolar i l’aparició d’uns espais intersticials susceptibles de ser utilitzats d’una manera flexible i integradora. Es proposen dues barres paral·leles al carrer d’Herrero per ubicar el programa docent. La…

CAP a Olot

CAP a Olot/ en projecte Dos volums programàtics construeixen les mitgeres i donen continuïtat a l’eixample. Al xamfrà, es genera un espai eminentment urbà, una plaça semicoberta que fa de vestíbul de l’edifici. A l’interior, un espai lineal distribueix el programa. Aquest espai s’alimenta del pati interior d’illa convertit en un jardí amb vegetació autòctona…

CAP de Riells i Viabrea

CAP de Riells i Viabrea/ en construcció El projecte s’adapta a l’entorn natural  introduint el paisatge a l’interior de l’edifici a través d’un pati central lineal.  A banda i banda d’aquest pati, l’edifici s’organitza en dues barres paral·leles de planta baixa unides per la zona de recepció, a la vegada connectada al porxo d’accés.  Una…

CAP Can Llong

CAP Can Llong/ en construcció L’edifici del nou CAP és la suma de 4 volums separats per patis que contenen el programa funcional: àrea polivalent, zona de treball intern i consultoris i que reconeixen les diferents direccions amb que s’estructura la urbanització que envolta la masia de Can Llong. L’accés des de la Ronda Europa,…

Escola el Petit Miquel

Escola el Petit Miquel Situada a l’edifici del Seminari de Vic, catalogat com a Bé d’Interés Local, es transformen els espais austers i monumentals de l’edifici en espais didàctics més flexibles i domèstics. Les classes es comuniquen física i visualment entre elles i s’obren també als passadissos, permetent que s’utilitzin com a nous espais d’aprenentage.…

La Biblioteca. Institut Sant Miquel

La Biblioteca. Institut Sant Miquel La nova biblioteca és la prova pilot de la reforma global de l’institut Sant Miquel de Vic que pretén transformar radicalment l’edifici aconseguint adequar els espais a nous mètodes pedagògics i generant noves zones de lliure apropiació pels alumnes. Es reubica la biblioteca al xamfrà de l’edifici, convertint-la en un…

Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Osonament

Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Osonament Els serveis d’atenció a  persones amb enfermetats mentals s’unifiquen en aquest edifici composat per la repetició d’una unitat espaial de 6m d’ample i longitut variable. Un sistema contructiu econòmic i energèticament eficient, l’escala domèstica i la calidesa dels espais interiors juntament amb l’estreta relació entre edifici i natura fa que…

Escola Marta Mata

Escola Marta Matacomas-pont + Marc Rifà En contraposició a un entorn molt heterogeni, es concep un edifici estèticament neutre. Una pell homogènia i blanca, com una closca, recobreix tot l’exterior de l’edifici; només allí on es replega cap endins apareixen uns intersticis de color groc reflex de la lluminositat i calidesa interior. L’edifici permet articular…

Mercat de Manlleu

Mercat de Manlleucomas-pont + Colomer-Rifà El Mercat de Manlleu és un edifici de planta diàfana on la llum natural és la principal protagonista. Una estructura metàl·lica unidireccional de grans llums  suporta una coberta que es plega a diferents alçades. Gràcies a aquests plecs, la pell contínua de zinc que unifica la coberta i les façanes…