Escola el Petit Miquel

Situada a l’edifici del Seminari de Vic, catalogat com a Bé d’Interés Local, es transformen els espais austers i monumentals de l’edifici en espais didàctics més flexibles i domèstics. Les classes es comuniquen física i visualment entre elles i s’obren també als passadissos, permetent que s’utilitzin com a nous espais d’aprenentage. La seqüència de visuals, la llum natural, la utillització de materials naturals com la fusta o la ceràmica i la millora acústica dels espais ajuden a aconseguir la sensació de comfort desitjada.

La renaturalització del pati interior de l’edifici s’aconseguiex eliminant part de l’antiga pista esportiva de formigó per introduir paviments drenants i vegetació. Els propis residus de l’enderroc de la pista s’utilitzen com a subbase d’aquests nous paviments drenants fent la proposta més sostenible. La part de pista conservada s’utilitza com a plaça i se’n conserven els rastres de les línies pintades. Uns bancs orgànics ordenen de forma sinuosa el límit entre la plaça i les noves zones d’esbarjo mentre que els arbres i les espècies arbustives permeten gaudir del pas de les estacions i alimenten el paisatge visual des de l’interior de les aules.

Ubicació

Ronda Camprodon, 2. Vic

Any del projecte

2018-2020

Fotografies

© Adrià Goula

Premis

  • Obra premiada a la primera edició dels Premis El Temps de les Arts, en la categoria d’Arquitectura 2021
  • Obra selecionada a la 8a Edició de les Mostres d’Arquitectura Catalana de les Comarques Centrals 2016-2020
  • Obra premiada als reconeixements del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic 2016 – 2021