Escola Paco Candel

/ en projecte

La volumetria de l’edifici respon a la voluntat d’optimitzar els espais respecte la seva orientació, aconseguir el bon funcionament del programa escolar i l’aparició d’uns espais intersticials susceptibles de ser utilitzats d’una manera flexible i integradora.

Es proposen dues barres paral·leles al carrer d’Herrero per ubicar el programa docent. La primera barra de pb+1 i la segona de pb+2, aconseguint un perfil esglaonat que permet l’entrada de llum als 3 pati intermedis. A la planta primera un espai plaça-pont connecta els dos volums. Totes les aules disposen d’unes terrasses que funcionen com a aules exteriors.

El tractament vegetal del pati amb la plantació d’arbrat el converteix en un pulmó verd pel barri. La vegetació també colonitza els 3 patis interiors. Aquesta seqüència de patis i espais d’ampliació es converteix en el gran espai col·lectiu de l’escola ,l’ànima de l’escola, els alumnes es mouen al seu voltant i es troben a les places i terrasses comunitàries, fomentant la identitat col·lectiva i l’intercanvi d’experiències plurals

L’estructura es planteja mixta de fusta microlaminada +acer per la seva conveniència des d’un punt de vista de salut, mediambiental i de facilitat constructiva. La façana es proposa de ceràmica com a material propi del nostre clima mediterrani amb molt bon comportament higromètric.

Els patis són un element característic de l’arquitectura mediterrània que permeten regular la temperatura interior dels espais i la ventilació. Amb aquest recurs es pot aconseguir plantejar dues zones tèrmiques diferenciades: espais climatitzats (aules) i espais passius (zones comunes), aconseguint un estalvi del 35% d’energia.

Ubicació

C/ de l’Aprestadora, 125. L’Hospitalet de Llobregat

Any del projecte

2021

Render

© Graph Visual Studio

Premis

  • Primer premi – Adjudicació del projecte