IES Vallcarca

/ en projecte
comas-pont + SUMO arquitectes

L’edifici és un volum compacte de 30×27 m i 5 plantes situat entre el pati existent de l’escola Pare Poveda i els jardins del doctor Comas i Llobera que dialoga amb els equipaments veïns de l’avinguda Vallcarca. El fet de compactar la volumetria  permet alliberar el màxim de superfície drenant i conservar gran part d’arbrat de gran port del parc existent.

Tot el programa de l’edifici s’organitza al voltant d’un atri central concebut com un espai comunitari i polivalent que relaciona visualment tots els espais de l’institut convertint-se en el nou cor de l’edifici. En aquest espai a triple alçada, els alumnes poden utilitzar els espais de circulació i d’eixamplament que es proposen com llocs per  activitats de caràcter més creatiu i de sociabilització. Aquest espai central està il·luminat i ventilat per un gran lluernari a la coberta i pel porxo de connexió amb els patis.

L’ estructura de formigó, de llarga vida útil i baix cost, amb molta inèrcia tèrmica, col·labora directament en el confort passiu de l’edifici. En l’elecció de materials s’ha optat per materials de baix impacte ambiental per als tancaments secundaris, prioritzant l’ús de materials d’origen orgànic (com la fusta) o reciclat y sistemes constructius en sec que siguin reversibles i, per tant, reutilitzables.

Ubicació

Avda. Vallcarca, 200. Districte de Gràcia. Barcelona

Any del projecte

2020

Render

© Graph Visual Studio

Premis

  • Primer premi – Adjudicació del projecte