Reordenació urbana i nous equipaments a l’entorn del Carrilet a Reus

El projecte millora la interrelació entre els barris a Nord i Sud, i a Est i Oest de l’estació d’autobusos de Reus. La proposta soterra la nova estació i part de l’Av. President Macià, generant una plataforma peatonal que connecta l’Av. del Carrilet, el C/ de l’Escultor Rocamora i el Parc Mas Iglesias. La vegetació del parc (de molt baixa demanda hídrica i pròpia del paisatge mediterrani de l’entorn) s’escampa per sobre la plataforma i fins al centre històric renaturalitzant el recorregut, i eliminant el trànsit rodat.

L’edificació s’ordena al voltant de la nova plaça (àgora) en funció dels seus usos i per permetre la construcció per fases. L’actual edifici del Mercat es recupera i s’hi ubica el programa cultural, l’edifici Belvedere, d’habitatges i alberg, actua de fita arquitectònica amb un edifici torre i, una nova estació d’autobusos intermodal, que es soterra per alliberar l’espai públic.

Dins de la primera fase, es proposa reparar i recuperar l’edifici del Mercat del Carrilet i reconvertir-lo en una estructura “viva” que aglutini els nous usos culturals i cívics de la ciutat. Recuperar les preexistències de la ciutat suposa un estalvi econòmic i de residus, a més de conservar la memòria col·lectiva del barri i millorar la petjada mediambiental.

Al llarg de l’estudi es detecta que el c/ de l’Escultor Rocamora disposa de locals en planta baixa en desús i tancats. Es proposa recuperar-los amb usos cívics i públics repartint part del programa, ampliant així el teixit comercial imbricat amb el cívic i reduint l’obra nova, amb l’estalvi econòmic i mediambiental que suposa.

Ubicació

entorn del Carrilet, Reus
(c/ del Pintor Bergadà, c/ de Pàmies, Avinguda del Carrilet, c/ de l’Escultor Rocamora, c/ de Joan Miró i ptge/ de Lluís Mas Ossó)

Any del projecte

2023

Render

© Graph Visual Studio

Premis

  • Primer premi – Adjudicació del projecte