CAP Can Llong

L’edifici del nou CAP és la suma de 4 volums separats per patis que contenen el programa funcional: àrea polivalent, zona de treball intern i consultoris i que reconeixen les diferents direccions amb que s’estructura la urbanització que envolta la masia de Can Llong.

L’accés des de la Ronda Europa, a l’extrem sud de la parcel·la, condueix directament a la recepció i es perllonga amb un passadís lineal, orientat a la masia de Can Llong i al Parc de les Aigües. Aquest espai afavoreix  la relació amb l’entorn  i introdueix el paisatge i la llum natural a l’interior de l’edifici. També esdevé la columna vertebral que connecta els diferents volums i àrees del CAP.

Les façanes ceràmiques integren l’edifici en un entorn urbà on predomina aquest material i en faciliten el seu manteniment. Es combina aquest material amb dues grans obertures emmarcades amb formigó vist i tamisades amb un filtre metàl·lic que donen representativitat a l’edifici enquadrant la seva façana d’accés i el lluernari de la planta primera.

Ubicació

Ronda Europa, 522. Sabadell

Any del projecte

2018-2022

Fotografia

© Adrià Goula

Premis

  • Primer premi – Adjudicació del projecte