Reurbanització de la Plaça Catalunya i C/ Roger de Flor

El carrer Roger de Flor, l’antiga riera, és un eix de connexió entre el parc Vallmora i la platja. El projecte de reurbanització d’aquest eix juntament amb la plaça Catalunya parteix de la idea de fusionar aquests dos contextes (mar-muntanya) a través d’un paviment mixte drenant, grans escosells enjardinats i cadires de colors amb diferents inclinacions que recorden les gandules de platja.

El projecte planteja la recuperació per a l’ús lúdic i recreatiu dels veïns d’un carrer envaït pels cotxes i una plaça infrautilitzada degut als desnivells. Es proposa eliminar tots els obstacles visuals i d’accessibilitat (mur que separava plaça del pas de vehicles, voreres, escales,…) , conservar i integrar la vegetació existent (plataners i margallons) i convertir la plaça en una zona d’estada molt més amable i sostenible gràcies al paviment drenant i la introducció de noves zones de verd.

Ubicació

C/ Roger de Flor. El Masnou

Any del projecte

2017-2020

Fotografies

© Jordi Comas

Premis

  • Obra premiada a la 6a Mostra d’Arquitectura Catalana del Maresme 2021