Peatonalització Centre Històric de Ripoll

La proposta pretén ampliar l’àmbit peatonal del centre de Ripoll a les dues places més representatives (plaça st eudald, plaça Gran) per tal de retornar el caràcter històric al centre i permetre  la revitalització del comerç i l’ús lúdic dels espais.

Es potencia la plaça st. Eudald com a PLAÇA del poble. Aquesta s’allibera de mobiliari urbà per permetre’n un ús polivalent i es recupera, amb el paviment, el perímetre de la desapareguda església de st. Eudald.

La plaça Gran, per la seva geometria, es concep (malgrat el seu nom) com un PASSEIG comercial i d’estada. Per reforçar la linialitat d’aquest espai, s’ordena amb un element continu que integra el mobiliari urbà, l’enllumenat i la recollida d’aigua. S’unifica el paviment de granet al carril dels vehicles per aconseguir continuïtat visual i poder-lo reconvertir en un futur en espai peatonal.

S’afegeix el ferro com una doble pell que ens remarca el perímetre de l’esglèsia a la plaça Sant Eudald i les zones d’estada, unificant el mobiliari i l’enllumenat

Unes jardineres de còdols de riu amb plantació de bedolls de diferents alçades protegeixen a nivel visual i sonor les zones d’estada i passeig del trànsit rodat. La forma concava i convexa de les diferents jardineres provoquen uns efectes visuals canviants amb la llum i l’arbrat fa visible els canvis estacionals.

Ubicació

Plaça St. Eudald, c/ Mossen Cinto Verdaguer, Plaça Gran. Ripoll

Any del projecte

2007-2009

Fotografies

© Pere Tordera /Jordi Comas

Premis

  • 1er premi en la categoria “millor solució arquitectònica per a un entorn accessible” en els premis MADA competition 2013
  • Obra seleccionada a la 6a Biennal Europea del Paisatge Rosa Barba