Escola Marta Mata

comas-pont + Marc Rifà

En contraposició a un entorn molt heterogeni, es concep un edifici estèticament neutre. Una pell homogènia i blanca, com una closca, recobreix tot l’exterior de l’edifici; només allí on es replega cap endins apareixen uns intersticis de color groc reflex de la lluminositat i calidesa interior.

L’edifici permet articular dues trames urbanes diferenciades: la de ciutat jardí amb habitatges unifamiliars i una nova zona residencial de grans blocs. Aquest es desenvolupa en forma de L, amb un volum en planta baixa paral·lel a l’únic  carrer urbanitzat (que inclou gimnàs, cuina, menjador, biblioteca i administració) i una barra en pb+1, paral·lela al carrer previst en el nou planejament (que conté les aules infantils en pb i aules de primària en p1).

Com a element ròtula de tots els espais, un gran vestíbul a doble alçada concentra tant l’accés a la zona infantil com el de primària i serveix de zona de relació amb l’administració, els serveis i el propi pati exterior.

Ubicació

C/ de la Torre Esteper, 1. Barberà del Vallès (Barcelona)

Any del projecte

2012-2014

Fotografies

© Jordi Comas

Premis

  • Primer premi/ Adjudicació del projecte
  • Menció especial en la 7a Mostra d’Arquitectura del Vallès 2016