Escala galeria

Connectar l’habitatge amb la planta inferior, aquest era l’encàrrec inicial.

Es desplaça l’escala fora de l’habitatge, obrint les visuals al paisatge rural i s’amplia el seu accés fins a covertir el replà en una galeria. Un llindar que transforma la manera d’accedir a l’habitatge. Sense cap ús definit, permet que les oportunitats siguin múltiples i pot ser utilitzat com a espai-coixí per a qualsevol tipus d’activitat.

La lleugeresa d’aquest element annex es contraposa al massís de la construcció existent, que es manté íntegrament. L’interior, de fusta natural, és un espai acollidor que participa de la llum natural i la vegetació de l’entorn, que  s’emmarca reforçant l’inici i el final de l’escala.

Ubicació

Ventaiola 1, (veïnat Ribesaltes). Ribes de Freser

Any del projecte

2015-2020

Fotografies

© Adrià Goula