Espacio trasnformador

Espacio trasnformador S’ha plantejat un sistema constructiu econòmic, modular i d’alta eficiència energètica que permet adequar l’edifici a la demanda energètica en funció de la ocupació i el clima exterior amb sistemes passius com la coberta ventilada o els porxos-hivernacles vegetals de les façanes sud. El proyecto propone ocupar un espacio en desuso, un patio…